TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Yeni FETÖ kim olacak?

Yeni FETÖ kim olacak?Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye'deki sapkın grupları TAKVİM'e anlattı. Ben şu an 'Yeni FETÖ kim olacak' diye bekliyorum. Dini gruplar ticarileşirse, siyasileşir ve dünyevileşirse her zaman kullanılır. Devletin kanını emmeye çalışan, menfaat grupları büyümeden devlet onlara hayır demesini bilmelidir. Bunların kopması gerekir

Kısa bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü hadisesini yaşadıktan sonra da şimdi de yapılan operasyon ile Adnan Oktar Grubu'nun sapkınlıklarını izliyoruz. İnanç bütün toplumlar için bir ihtiyaç ama doğru öğretilmediği takdirde merdiven altı yapılanmalar ve sapkın örgütler bundan yararlanıyor. Ticarileşme, devlet içinde güç elde etme ve cinsel sapkınlıklar ortalığa saçılıyor. GATA'da Psikiyatri uzmanı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile konuştum.

Cemaatler bugün bu sonuca nasıl geldi?

Bu olayın birçok nedeni var. İnsanların asırlardır bu gün de de varoluş bunalımı yaşamaktalar. Sığınacak bir liman arıyorlar. Kendilerini güvende hissetmiyorlar. Kaygıları var. Mutlu değiller.. Böyle gruplar içerisine girenlere baktığınızda ailelerinin içinde problemler vardır. Sığınılacak bir liman gibi görerek, bizim inanç sistemimizi ve kültürel değerlerimizi de kullandığı için o kişilerin mutluluk ve huzur arama davranışıdır. Şu anda insanın psikolojik sağlığını korumayla ilgili sosyal duvarlar yıkıldı.

MODERNİTE HUZURUMUZU KAÇIRDI

Buna modernite mi neden oluyor?

Bu öğretiler 19.yy ile birlikte altüst oldu. Özellikle modernizm ve pozivitizmin getirdiği, materyalizmin ön planda olduğu dini sağlamlığın yerini bilimsel sağlamlık aldı. Modernizim insan refah verdi ama mutluluk veremedi. Bunun nedenleri hızlı yaşantı ve stres. İkincisi beklenti düzeyi çok yükseldi, kanaatkarlık bitti. İnsanların gardırobu kullanılmamış elbiselerle dolu hale geldi ve mutsuz. Üçüncüsü de sosyal dayanaklar zayıfladı. Bizim toplumda vardır, birisi iflas edince aile içinde dayanışma ile sorun giderilir ve intihar önlenir. Ama bugün insanlar yalnızlaştı. Antidepresan kullanımı arttı. İşte bu yıkıcı gruplar dinin hayata anlam katma ve teselli ihtiyacını kullanıyorlar. Bu gruplar mesihyan gruplar olduğu için kurtarıcı vaatleri de var

HİPNOZ EDİLİYORLAR

Mesiyanik gruplar derken kimi kast ediyorsunuz?

Kişi efsanevi bir kişiliktir. Çok zeki kişilerdir bunlar. Lider olan kişi ona katılanlardan çok daha zekidir. Etkileme ve ikna gücü çok fazladır. Hipnotize etme yetenekleri vardır. Bir grup oluşturduktan sonra çığ gibi büyümeye başlarlar. Kahramanlık ideolojileri vardır ve anlattıkları hikayelerin etrafında insanları toplayabilirler. Mesela 'Hz. Peygamber ile konuşuyorum' gibi (FETÖ), çeşitli rüyaların yorumları gibi, Hasan Sabbah ekibi gibi... Benzer olarak bugün propaganda yöntemlerini kullanıyorlar. Liderler mucizeleştirilir, bu hikayeler birbirlerine anlatıla anlatıla lider kutsallaşır. Ve adanmışlık ideoloji ortaya çıkar ve örgüt içinde bu çok işlenir. Grup kimliği içinde ölümden sonra çok daha güzel bir hayat seni bekliyor ve buna ben vesile olacağım derler.
İnsanlar bu sapkın gruplara neden giriyor?
Din gerçek anlamıyla öğretilmediği zaman bu gibi gruplar ortaya çıkacaktır. Kısa süre öncesine kadar 12 yaşına kadar din öğretimi yasaktı. Halbuki din öğretimi değil eğitimidir. Ailelerden dini öğretimi alan aileler bu gruplar içine fazla girmiyor. Bugün verilen iktisadi ve bilimsel eğitimler alınıyor. Ama öte yandan manevi ve etik değerlerden yoksun kalıyorlar. Böyle durumda kişi kendini boşlukta hissediyor ve arayışa giriyor. Oktar ve benzeri grupları da görünce bunların büyüsüne kapılabiliyor.

ADNAN OKTAR'I FETÖ KORUYORDU...

Adnan Oktar grubuna bugüne kadar neden operasyon yapılmadı?

Devletin içerisinde onlara operasyon yapabilecek organizasyon yoktu. FETÖ bunları engelliyordu. Adnan Oktar grubu FETÖ'nün güvenliği altında idi. FETÖ ortadan kalkınca bir yıldır veri toplandı ve operasyon yapıldı.
Bu sapkın grupları ne besliyor?
Bugün sapkın cemaatler de bunlardan yararlandı. Din açık, şeffaf öğretilmediği zaman insanlar bu ihtiyaçlarını karşılayacak birileri çıkıyor ortaya. Ben senin inanma, din ve ölümle ilgili sorularını ben karşılıyorum diyerek ortaya çıkıyorlar. Fen ve din bilimleri birlikte verilmediği sürece genetiği bozulmuş din hareketleri olacaktır.
Bu gibi gruplar özel istihbarat örgütlerin içine nasıl giriyorlar?
Aslında küresel güçlerin A, B kolları gibidirler bunlar. İngilizler nasıl Vehhabi Hareketi'ni kullanmışlarsa bugün burada da biraz güç elde eden grupları başkaları kullanmaktadır. Dini görünümlü dünyevi grupları özel istihbarat örgütleri besleyip büyütüyorlar. Onları özel istihbarat örgütleri yemleme dedikleri işler yapılır. Bir süre sonra ona muhtaç kalıyorlar. Onlara hep verdikleri için bir süre sonra kullanırlarken hayır diyemez hale geliyorlar ve onların emrine giriyorlar.

PAYLAŞILMIŞ PARANOYAKLIK

Adnan Oktar grubunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir insana cennette vaat edilen yaşantıları bu grupta yaşatılıyor. Her türlü eğlence, her türlü cinsel sınırsızlıklar var. Bir komin hayatı yaşıyorlar. Dışa kapalılar. O grup içinde kişisel ihtiyaçlar karşılanıyor ve bunların günah olmadığını da düşünüyorlar. Orada yaşayanlara bu yaşantı bağımlılık haline geliyor. Oktar ve FETÖ grubu da zihinsel olarak bir kehanet grubu olarak çalışıyorlar. Gelecek için vaatleri var, büyük kurtarıcı olduklarıyla ilgili vaatleri var. Bu gelecekle ilgili bilgi verme insanları etkiliyor.
Adnan Oktar hasta mı?
Oktar'ın müşahede altına almadan hasta olup olmadığına karar vermek imkansızdır. Fakat çok zeki olduğu gözüküyor. İkna gücü çok yüksek. Karizmatik liderliği ile pozitif etkileme güçleri var. Bu özellikler ile hasta olmayı da gerektirmez. Bu grupların içerisinde bazıları hasta olabilir fakat çoğunun sistemli bir hezeyan yaşadıkları için bunlar hasta değil paylaşılmış hastalıklardır. Paylaşılmış paranoyak gibi. Bir kişi paranoyaktır kendini yüce yüksek görür, ermiş olduğunu ifade eder. Komün hayatı yaşayanlar da bir süre sonra herkes ona inanmaya başlar..

TİCARİLEŞME, DÜNYEVİLEŞME VE SİYASİLEŞME

Bugün Türkiye'de durum nedir?

Ben şu an yeni FETÖ kim olacak diye bekliyorum. Yeniden, devleti ele geçirmek isteyen kim olacak diye bekliyorum... Çünkü ortada devlet politikası bu gibi yapıları üretmesine neden oluyor. Ortada bir zaaf var. Burada en büyük zaaf dinin doğru öğretilmemesidir. Türkiye'de din gerçek legal şekilde anlatılamadığı için din merdiven altına sokulmasına neden oldu. Dini grup ticarileşirse, siyasileşir ve dünyevileşirse her zaman kullanılır. Dini grupların asıl amacı insanların inanama ihtiyacını karşılamak ve ölümden sonraki hayata hazırlamaktır. Bunun dışına çıkarsa dünyevileşir. Para toplamaya başlamak dünyevileşme ve ticarileşme anlamına gelir. FETÖ'ye 2010'larda hayır denilseydi bugünkü kadar büyümeden kopardı. Devletin yeni bir hata yapmaması için, devletin kanını emmeye çalışan, menfaat grupların büyümeden devlet onlara hayır demesini bilmelidir. Bunların kopması gerekir. Devletin içine girmiş kişiler, mesela askeriyenin içinde imkan varsa niyet hep olacaktır. Velev ki bunu yapmasalar da bunlar iyi niyetlidir denilemez. İmkan varsa niyet de vardır. Devletin bu gibi yapılara hiç bir şekilde imkan verecek seviyeye getirmemesi gerekir. Bütün bunları istihbarat teşkilatı izleyip obez olan grupları ortaya çıkarması gerekir. Bir dini grubu devletin obez yapmaması gerekir. Bugün alışılmışın dışında büyüyen gruplardan şüphelenmek gerekir. O zaman muhakkak kendi imkanları ile değil başka örgütler aracılığı ile büyümektedir demektir.

ŞEFAFFLAŞMA, RESMİLEŞME VE DENETİM

Ne yapılması gerekiyor?

Birincisi bu cemaat ve gruplar merdiven altında çıkması gerekiyor. Cemaatler sosyolojik bir olaydır bir ihtiyaçtır. Dini değil inanç grupları olarak düşüneceğiz. Bunlar bugün serbest ama yasal dayanakları yok.
Bir sucuğun satışında bile yönerge vardır ama toplumun birçok katmanında olan bu grupların talimatnamesi, yönetmeliği yok. Bunlar legalleşip kültür grubu olarak adlandırılması gerekir.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bektaşilik ve Mevlevi'lik dışında hepsi yasaklanmıştı. Çünkü bu konuda daha doğru ve saf bilgi edinmek isteyenler buralara yönelsin istendi. Bugün devlet kontrolünde yapılandırılmış legal ve açık şeffaf gruplar oluşması gerekir.
Aylık, yıllık hesaplarının, kongrelerinin yapılması ve devlet tarafından kontrol edilmesi gerekir. Bugün serbest inanç piyasasına ihtiyaç var. İyiler ortaya çıkar kabul görür ve denetlenirse sorun giderilebilir.
,Devletin denetleme ve düzenleme fonksiyonuna ihtiyaç vardır. Ticarileşmiş cemaatler ihlas düsturuna da aykırıdır. Bugün Allah rızasından ziyade şeyhin rızası için birçok şey yapılıyor.
Bugün hem dini hem de bilimsel tarafı da öğretecek bir sistem kurmamız gerekiyor. Eleştirisel düşünceyi bilmeyen, dini bilgileri öğrenemeyince radikaller ortaya çıkıyor.

HARVARD'DA MEVLANA ÖĞRETİLERİ

Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde bugün pozitif psikoloji ve mutluluk bilimi diye bir alan oluşturdu. Bugün Harvard'da en çok tercih edilen ders oldu. İçeriğinde bizim kadim kültürün Mevlana'nın öğretileri referans vermeden sistematize edilerek ders olarak anlatılıyor.
Mutlu olma, minnettarlık, uzlaşma eğitimleri yani bizim tasavvuf anlayışımız ders olarak anlatılıyor.

Okunma : 20735

ÜHA

 

İlgili

Haberler

Foto Galeri