TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Üsküdar Üniversitesinin geliştirdiği ölçekler ve sonuçları literatüre önemli katkı sağlıyor…

"Üsküdar Nomofobi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi" isimli makale yayınlandı. Üsküdar üniversitesi tarafından geliştirilen ölçekler ve sonuçları böylece literatüre de önemli katkılar sunuyor. 

Üsküdar Üniversitesinin geliştirdiği ölçekler ve sonuçları literatüre önemli katkı sağlıyor…Üsküdar Üniversitesinin geliştirdiği ölçekler ve sonuçları literatüre önemli katkı sağlıyor… 2

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal ile Üsküdar Üniversitesi Psikoloji doktora programında eğitimlerine devam eden 20 öğrenin Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry (Psikoloji ve Psikiyatride Güncel Araştırma ve İncelemeler) isimli Uluslararası Psikiyatri Dergisinde kaleme aldığı “Üsküdar Nomofobi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı makalesi yayınlandı.

Makalenin özeti şu şekilde:

“Üsküdar Nomofobi Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” makalesi yayınlandı. Makale Nomofobi Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması kapsamında ölçek geliştirmeyi ve psikometrik özelliklerini incelemekte olduğu sonucu elde edildi.

Makalenin içinde yer alan örneklem Türkiye genelindeki 925 kişiden oluşturuldu. Yapılan analizler ölçeğin üç faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur. Birinci faktör; “İşlevsellikte Bozulma”, ikinci faktör; “Aşırı Kullanım”, üçüncü faktör ise, “İletişim Kuramama” olarak adlandırılmış, ölçek varyansın %69,55’ini açıklandı. Ayrıca yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen üç faktörlü ölçek yapısı modellenmiş ve doğrulanmıştır. Elde edilen uyum iyiliği değerleri uygun aralıkta bulunarak 25 maddeli 3 faktörlü ölçek elde edilmiştir (Ki-kare/serbestlik değeri: 2,52; RMSEA: 0,071; NFI: 0,89; NNFI: 0,92; CFI: 0,96; GFI:0,94; AGFI: 0,84). Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak bulundu. Test-Tekrar Test güvenilirliği de yapılan ölçeğin 3 hafta arayla uygulandığında sonuçların ilişkili olduğu görüldü.

Böylece, 5’li likert tipinde “Hiçbir Zaman”, “Nadiren”, “Bazen”, “Sık Sık”, “Her Zaman” olarak derecelendirilen Üsküdar Nomofobi Ölçeğinin kişinin telefonsuz kalma korkusu olarak ifade edilen Nomofobi seviyesini psikomertrik olarak ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varıldı."

Detaylı bilgi için tıklayınız:


Okunma : 1059

ÜHA

 

Haberler

Foto Galeri