TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Tanrının varlığı tartışmalarına "İnanç Psikolojisi"nden bakın

Tanrının varlığı tartışmalarına bir de “İnanç Psikolojisi” üzerinden bakın… Tarhan Ruh, Beyin ve Akıl üçgeninde İnsanoğlunu yazdı.


nevzat_tarhan7

Dinin toplumdaki yerine dair tartışmalar son dönemlerde artmakla birlikte “Tanrının Varlığı” her dönemde hep tartışıla gelen konular arasında. Öyle ki bu ve benzeri tartışmalar günümüzde kimi taraflarca da sürdürülmekte. Bunun son örneği Biyolog Dawkins ve Başpiskopos Williams arasında yaşandı. Tartışmayı haber7.com sitesindeki köşesine taşıyan Prof. Dr. Nevzat Tarhan denk olmayan ve şaşırtıcı olarak nitelediği tartışmaya “İnanç Psikolojisi” kitabı üzerinden cevap verdi.

Oxford Üniversitesi’nde Ünlü Biyolog Richard Dawkins ile Anglikan Kilisesi’nin başı Başpiskopos Rowan Williams’ın ‘Tanrının varlığı’ konusundaki tartışmaları Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın tepkisini çekti.

Tartışmayı haber7.com adresindeki köşesinde kaleme aldığı “Militan Ateizme Anglikan Kilisesi Cevap Veremedi” başlıklı yazısıyla eleştiren Rektör Tarhan, Anglikan Kilisesi Başpiskoposunun cahilliğinin kendisini çok şaşırttığını söyledi. Tarhan, taraflar arasındaki tartışmanın denk olmadığını, bu münazaranın Oxford’a hiç yakışmadığını yazdı.

kitap ‘Tanrının varlığı’ konusunda Başpiskopos Williams’ın üç soruya bilemiyorum diye cevap vermesi Rektör Tarhan’ı hayıflandırdı. Tarhan Williams’ın yerinde keşke ben olsaydım dedi.

Rektör Tarhan köşesinde konuyu şu şekilde ele alıyor.

“Gerçeği araştırma kaygısı olsaydı Dawkins’in karşısına tasarımsal var oluşu savunan bir bilim adamı çıkarılırdı. Bu denk olmayan “Debate” yani tartışmalı münazara Oxford’a yakışmadı.

Milliyet Dış Haberler Servisi’nin haberine göre tartışma şöyle cereyan etti:

Katolik bir rahipken Tanrı’nın varlığından kesin biçimde emin olunulamayacağını düşünerek filozofluğa çark eden Sir Anthony Kenny ‘hakem’ oldu. İki taraf da fikirlerinden taviz vermezken beklendiği kadar şiddetli bir tartışma yaşanmadı.

S-1-Dawkins “Anlayamadığım şey neden dünyanın bir hiçlikten var olduğu fikrinin güzelliğini göremiyorsunuz. Bu zerafet dolu, nefes kesici ve güzel bir şey. Neden böyle bir şeyi Tanrı gibi karmaşık bir şeyle alt üst ediyorsunuz?” diye sordu.

Williams, Dawkins’in argümanının ‘güzelliği’ konusunda ‘hemfikir’ olduğunu belirtse de “Tanrı’nın bu süreçte bir ayakkabı çekeceği gibi öylesine fazladan bir rolü olduğundan bahsetmiyorum” diye esprili bir cevap verdi.

S-2-Dawkins’in ‘şefkatli bir Tanrı varsa niye bu kadar acı var?” şeklindeki sorusuna Williams samimiyetle “Bunu yapabileceği halde neden daha fazla yapmıyor? Bilmiyorum” dedi.

S-3-Dawkins’in ruhun ölümsüzlüğüne inanıp inanmadığı konusunda ısrarlı sıkıştırmalarıyla karşılaşan Williams ‘ruhun ölümle sona ermediğini’ belirtse de insan ruhunun ne olduğu konusunda tam bir açıklama getiremedi. Başpiskopos, “Ruhun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok” dedi.

C-1- Birinci soruya özet cevap: Dünyanın hiçlikten var olduğuna inanmanın zerafet ve güzellik dolu olduğu kesin, tek istisnası ölümün varlığı. Eğer ölümü öldürebilirseniz her şeye rağmen dünya çok güzel. Ancak her gün bir adım darağacına gittiğini düşünen insan bu güzellikten zevk alamaz. Akıllı insan “Sonsuzluğun sonunu” düşünmek zorunda bu soruya da en güçlü cevabı tevhid inancı veriyor.

Her şeye hâkim ve sınırsız güç, irade ve ilme sahip yaratıcıya inanıldığı zaman kulluk yükümlülükleri ortaya çıktığı için ateizmi savunanların zihinsel konforu bozulmaktadır. Ateizmin kolaycılığı ve duygusal temeli gerçekte budur. Yoksa evrenin tasarımsal var oluşu tesadüfî var oluşundan daha çok akla yakındır. Mamafih Dawkins dürüst davranarak “Allah’ın yokluğunu ispat edemediği için” ateist değil agnostik olduğunu söylemiştir. Dawkins, var da diyemiyor yok da yani bilinmezci, tıpkı Darwin gibi.

C-2-“Şefkatli bir Tanrı ve bu kadar acı ve kötülükle nasıl bir arada bulunuyor?” sorusu neye baktığınızla ilgili değil ‘nereden’ baktığınızla ilgilidir. Yaratıcının konumundan konuya bakarsanız şer sorununa cevap bulabilirsiniz. ‘İnanç Psikolojisi’ kitabımın 225’inci sayfasında ‘Kötülük Sorunsalı’ başlığı altında ayrıntılı anlatmıştım. ‘Sınav Diyalektiği’ ile evrene bakılmazsa bu soruya cevap alınmaz.

Eğer kötülük ve şer olmasaydı insanlık ilk insan veya evrimcilerin tanımlaması ile “maymunsu ata” düzeyinde kalırdı.

Nörobilim çalışmaları çerçevesinde ‘Duygusal Beyin’in varlığı ile insanın iç eğilimleri içerisinde kötülük eğilimlerinin genetik alt yapısı doğrulandı.

Şefkatsiz gözüken davranışlar dünya yaşamının sonsuzluk çizgisinde bir parantez olduğuna inananlar için ‘birer sınav çilesi’ olmasından başka bir şey değildir.

Kötü insan geni yok ama sınırsız iyicili veya sınırsız kötücülü seçme yetimizin varlığı kesindir. İnsan bu şekilde kodlanarak var edilmişse, ‘bunun nedenlerini araştırmak’ kötülüğün var olmasını reddetmeye çalışmaktan daha zekicedir.

C-3- Ruhun ölümsüzlüğü ‘İnancın Epistemolojisi’ çalışmaları kapsamında önemli başlıklardan birisidir. Materyalist pozitivizmin kuantum evren içerisinde evrenin sonsuz bir enerji ile kuşatıldığına itiraz edemediğini biliyoruz.

O halde ve bütün seçeneklerin aynı anda hem var olduğu hem de yok olduğu bir enerji evreninde yaşıyoruz. Dünyadaki dolaşımı bitmiş bir ruh programı bilgi sinyalinin boyut değiştirerek başka bir enerji bandına ve boyutuna geçmesi yok olmasından daha akla yakındır. Aksi takdirde hayat çok anlamsız olurdu.

Sanatsal düşünceyi, sembolik ve kavramsal düşünceyi insanın evrim sürecinde kendi kendine ürettiğini söylemek bir bilgisayarın işletim sistemini kendi kendine ürettiğini söylemek kadar gülünç olmaktadır.”

“Keşke Dawkins’in karşısında ben olsaydım” diye çok hayıflandım.

Tarhan yazısında Timaş yayınlarından çıkan İnanç Psikolojisi kitabını da kaynak olarak gösteriyor.

“Ruhun bekası konusu ‘İnanç Psikolojisi’ kitabımda Ruh, Bilinç, Evren Laboratuvarı, Tanrı Hipotezi, İnanç geni, Kuantum dinamiği, Elektromanyetik enerjiler, İnsanı anlamak, Din ve bilimin sınırları gibi başlıklar altında incelendi. İlgi duyanlar daha fazla bilgiyi buradan temin edebilirler.”

 

İNANÇ PSİKOLOJİSİ KİTABI İÇERİĞİ


-         Deneyüscü Gerçeklik

-         Dini Yaşantı Nedir?

-         Kutsala İnanma Nedir?

-         Semavi İdealar

-         Seküler Hümanizm ve Semavi Öğreti Farkı

-         Tapınmaya Değer Olmak

-         Oradaki Bir şey" Hissi

-         İnsandaki Gerçeklik Algısı Değişebilir mi?

-         Ontolojik İmajinasyon

-         İnsan, Duygusal Yargılama İle

-         Yaratıcının Varlığını Hisseder

-         Evrenin Tasarlanmış Olması Mümkün müdür?

-         İnanca İman Sendromu

-         Dini Gözden Düşürmeye Çalışmak

-         Evrim Neyi Açıklar?

-         Tanrı Hipotezi

-         Bir Metafor Olarak Evren Laboratuvarı

-         Tanrı Dünyayı Neden Yarattı?

-         Sahnede İşler Çığırından Çıkarsa

-         Miraç, Keıamet ve Evren

-         Süre Dolduğunda Her şey Puanlanacaktır

-         Evrendeki Çekici Güç

-         Evrendeki Sınav

-         Din, Saygınlığını Neye Borçludur?

-         Evrenin Bir Tasarımcısı Olduğuna İnanmanın

-         Zekâyla İlişkisi

-         Gördüklerimiz, Mümkün Olduğunu Düşündüğümüz Şeylerden İbarettir

-         Evren Canlıdır

-         Düşüncenin Suya Yaptıkları

-         PSİKİYATRİ VE DİN ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

-         Psikiyatristlerin Dine Bakışı

-         Elektriksel Ateşlemenin Mistik Uzantıları

-         Beynin Ruhani Yanı

-         Psikon Beyni

-         Yoksa Her şey Bir Rüya mı ?

-         Önsezinin Açıklaması

-         Otomatik Önyargılar

-         İNANÇ GENİ TARTIŞMALARI

-         "y DNAda Tanrı'yı Görmek Mümkün mü?

-         Neden Tanrı'ya İnanıyoruz?

-         Tanrıyı Arama Geni i

-         Plasebo Etkisi

-         Beyin Araştırmaları Kimi Sorulara Cevap Veremiyor

-         Beynimizdeki İnternet ve Zihin Okuma

-         Zihin Okuma Teorileri

-         Sinestezi Nedir? Goethe Bir Sinestezikti

-         Gen Varyantları

-         Korku Geni

-         Takıntı Geni

-         Kötülük Geni / 70

-         BİLİM İLE DİNİN SINIRLARI

-         Kuantum Elektrodinamiği

-         Kuantum Fiziğinin Işığında İnsanı Anlamak

-         Beynin İşleyişi

-         Psikon, Ruh Olabilir mi?

-         Tanrı Yanılgısı Tartışmaları ve Sığ Aydınlanmacılık

-         Sığ Aydınlanmacıların Tanrı Hakkındaki Gizli Gündemleri

-         "Cern", Allah ve Işınsal Varlıklar

-         Freud'un Dine Bakışı

-         "Hastalıkların Birinci Suçlusu Dindir" Görüşü

-         Din Bir Takıntı mıdır? /

-         Batılı Düşünürlerin Şer Sorunsalına Bakışı

-         Sınav Diyalektiği

-         BİLİM, DİN VE İNANÇ SİSTEMLERİ

-         Beynin Evrenle Bağlantısı

-         Bilim Ne Zaman Dinin Alanına Müdahale Eder?

-         Pozitif Bilim Pragmatiktir

-         Kanıta Dayalı Din

-         Davranışların Oluşum Süreci

-         Psikoloji Biliminin Gelişmesi

-         İnanç, İbadet ve Dua

-         Tarla Metaforu

-         Dua ve İbadetin Psikolojik Faydaları Dua ve İbade'in Fizyolojik Sonuçları

-         Zihinsel Sığınak Olarak Dua

-         Méditatif Bir Eylem Olarak Dua

-         Toplu Dualar

-         Şükrün Önemi

-         İnancın Gereği, Kurallara Uymaktır

-         Sisteme Entegrasyon Diyalektiği

-         DİNLER, RİTÜELLER VE DOKTRİNLER

-         Dinlerin Şiddete Yaklaşımı

-         Batı Tarihinde Savaş Ahlakı İli Püriten Ahlaktan Faşizme Geçiş

-         "Son Tanrı" Tabiat Olabilir mi?

-         Sosyal Darwinizm

-         Nietzsche'nin Etkisi

-         Demokrasinin Doğuşu

-         Küresel Ahlak Deklarasyonu

-         Seküler ve Semavi Ahlak Öğretilerinin Çatışması

-         Barış Esas, Savaş İstisnadır

-         ORTA ÇAĞ'DA HRİSTİYANLIK VE İSLAM'IN

-         PSİKİYATRİK HASTALIKLARA BAKIŞI

-         Orta Çağ'da Hristiyanlığın Hastalığa Bakışı

-         Modern Psikiyatrik Tedavinin İslami Kökleri

-         Razi (841-926)

-         İbn-iSina (980-1037)

-         Orta Çağ'da İslamiyet'in Durumu

-         Psikiyatrik Hastalıklara İslamiyet'in Bakışı

-         RUH

-         Ruh Nedir?

-         Ruh Nasıl Bir Programdır?

-         Ruh Bakımından İnsanla Hayvan Arasındaki Farklar

-         Radyoya İlham Veren Ruh Programı

-         Sevgi, Foton Enerjisi Gibidir

-         Ruh ve Güneş İlişkisi

-         Ruh Telsizi

-         Ruh Hastalanır mı?

-         Duygu ve Ruh Birlikteliği

-         Duyguların Ruhla Bağlantısı

-         Ruh ve Beden İlişkisi

-         Rahmanın Nefesi Olarak Ruh

-         "Ruhum Sıkılıyor"

-         Ruh ve Ölüm

-         BİLİNÇ

-         Bilincin Manevi Boyutu

-         Bilinç Gelişir mi?

-         Bilincin Evrenle Bağlantısı, Kuantum Dinamiği

-         Beyin-Bilinç İlişkisi

-         Bilinç ve inanç

-         Madde-Zaman İlişkisi

-         Bilincin Zaman ve Mekanla ilişkisi

-         Bilinç, Ruhla Beden Arasındaki Basamaktır

-         Akıl, Duygu ve Ruh Arasındaki Bağlantı

-         AKIL

-         Akıl, Duygu ve Ruh Gerçekliği

-         Anlamsızlık Hastalığı

-         Akıl, Mantık ve Bilinç

-         Nasıl Düşünürüz?

-         Akıl ve İrade

-         NİYET

-         Davranışlarda Niyetin Önemi ve Beyin Araştırmaları

-         Materyalizme Göre İnsan

-         NEFİS

-         Nefis Aptal, Şeytan Kurnazdır

-         Nefsin Özellikleri ve İnsan Üzerindeki Belirleyiciliği

-         Nefsin Korkuları

-         Nefsin Soyut ve Somut Yanları

-         İd, Ego, Süper ego

-         İLHAM

-         ZAMAN

-         İNANÇ

-         Görünmeyene İman

-         Görünür Olandan Görünmeyene İman,

-         İnsanlığınTekamülüdür

-         Nur Kavramı

-         Tevhid İnancı

-         "Rab" İsminin Tecellisi

-         Hangi Devirde İnanmak Daha Kolaydır? Kulluk ve Sınanma

-         Kulluk ve Acziyet

-         Ölümü Algılama

-         Kader ve İnanç

-         İnancın Psikolojik Sağlığa Etkileri

-         Psikolojik Sağlık İçin Doğru Allah İnancı

-         İnsanın Gücüyle İstekleri Arasındaki Makas Çok Açıktır

-         Ölüm ve İnsandaki Kontrol Duygusu

-         Tanatoloji

-         Ölümden Etkilenmenin Şiddeti

-         DNA'daki Saklı Anlam

-         Dinde Ödül ve Ceza Kavram

-         Kötülük Sorunsalı

-         Peygamberlerin Rolü

-         İnançtaki Samimiyet

-         AİLEDE VE EĞİTİM ORTAMINDA DİN EĞİTİMİ

-         TUTUM FARKINDALIĞI ÇALIŞMASI


Şaban Özdemir (NPGRUP)

 

Okunma : 7778

 

İlgili

25 Ağustos 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde
23 Ocak 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde
14 Mart 2012
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri