TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Sınırsız cinsellik beyine zarar veriyor

tarhan_77

Sınırsız cinsellik yaşayan kişilerin beyinlerinde cinsel arzuyu yöneten hücre gruplarında işlev bozulmaları oluşuyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan cinsel bağımlılığı ve belirtilerini anlatıyor...

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Timaş Yayınları’ndan çıkan “Bağımlılık” kitabında bağımlılığı her boyutuyla ele alıyor. Davranışsal bağımlılıklara da kitabında yer veren Rektör Tarhan, cinsel bağımlılık konusunda önemli bilgiler paylaşıyor.

BU KAYGI CİNSEL HAYATINIZI BİTİRMESİN!..TIKLAYIN

Cinsel bağımlılığın, kontrolsüz özgürlüğün ve sınırsız cinsel yaşamın tehlikeli sonuçlarından biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sınırsız cinsellik yaşayan kişilerin beyninde işlevsel bozulmaların yaşandığını söyledi. Kitabında Tarhan;

CİNSELLİKLE İLGİLİ HER ŞEY...TIKLAYIN

“Bir insanın cinsel davranışını, sağlığını anlamak için arzu, uyarılabilme, fanteziler, orgazm ve cinselliğin o kişinin hayatında ne kadar önemli olduğu araştırılır. Sınırsız cinsellik yaşayan kişilerde beyinlerinde cinsel arzuyu yöneten hücre gruplarında işlev bozulmaları oluşur. Bazı kişilerde cinsel etkinlik ortalamanın üzerinde olur. Böyle kişiler cinselliği sınırsız ve yoğun yaşadıklarından, beyinlerindeki cinsel doyum eşiği yükselir. Böylece kişi, ilaçlar veya çeşitli macunlar gibi yapay yollar kullanma gereği duyar.

O HALDE CİNSEL BAĞIMLILIK NEDİR?

Genel bağımlılık tanımından yola çıkılarak, spesifik bir bağımlılık bozukluğu tanımı geliştirilebilir. “Hem haz oluşturabilen hem de üzücü afektleri azaltabilen bir davranış” tanımında, bu iki fonksiyonu da yerine getirebilen davranışın ismi yer alabilir.

Buna göre, cinsel bağımlılık iki temel özellikle karakterize bir örüntüde, belli bir cinsel davranış formunun aracı kılındığı durum olarak tanımlanır:

1-Tekrarlayan tarzda davranışı kontrol etme yetersizliği.
2-Önemli zararlı sonuçlarına rağmen davranışı sürdürme.

Bir başka deyişle, cinsel bağımlılık durumu; belli bir cinsel davranış formunun, kişinin hayatını bağımlılık tanımına uygun düşecek şekilde etkilemesidir.

CİNSEL BAĞIMLILIK BELİRTİLERİ

Seksüel bağımlılık, klinik olarak önemli bir bozukluğa veya huzursuzluğa yol açan, uygunsuz cinsel davranış örüntüsüdür. Aşağıdaki en az üç maddeyle belirgindir. 12 aylık dönemin herhangi bir zamanında oluşur:

- Aşağıdakilerin herhangi birisiyle tanımlanmış olan tolerans:
İstenilen etkiye ulaşmak için, belirgin olarak artmış yoğunlukta cinsel davranışa yönelme
ihtiyacı.
Aynı yoğunluk düzeyinde cinsel davranış sürdürüldüğü halde belirgin olarak azalmış etki.

- Aşağıdakilerden herhangi birisiyle belirgin yoksunluk:
- Cinsel davranışın kesilmesi üzerine fizyolojik  veya psikolojik olarak tanımlanmış
değişikliklerle ilgili karakteristik psikofizyolojik yoksunluk sendromu.
- Kesilme semptomlarından kaçınmak veya bunları yatıştırmak için aynı veya benzer tarzda
cinsel eylemlerde bulunma.

- Cinsel eylem çok defa planlandığından daha uzun bir periyodu kapsar veya daha yoğun
yaşanır.

- Cinsel eylemi kontrol etme veya bırakmaya yönelik ısrarlı arzu veya başarısız girişimler söz
konusudur.

- Cinsel eyleme hazırlık etkinliklerine, eylemin kendisine ve etkilerinin normale dönmesine
çok fazla zaman harcanır.

- Cinsel eylem yüzünden, önemli sosyal, mesleki veya rekreasyonel aktivitelerden vazgeçilir.

- Israrlı veya tekrar eden fiziksel veya psikolojik bir probleme yol açması veya
şiddetlendirmesi muhtemel olsa da davranışa devam edilir.

Şaban Özdemir (NPGRUP)

Okunma : 5521

 

İlgili

01 Ocak 2000
"Kişisel Haberler" içerisinde
16 Eylül 2011
"Kişisel Haberler" içerisinde
17 Şubat 2021
"Kitaplar" içerisinde

Haberler

Foto Galeri