TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya'da iki farklı konferansta eğitimcilere seslendi!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya'da iki farklı konferansta eğitimcilere seslendi!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan iki farklı konferansta Malatya'da eğitimcilerle bir araya geldi. Malatya programlarının ilki Kongre ve Kültür Merkezi’nde "İnanç Psikolojisi ve Bilim” başlığında gerçekleşti. Pozitif psikolojinin Doğu felsefesinin unsurlarını barındırdığını vurgulayan Tarhan, “Pozitif psikolojide değerler ayrılıyor. Dünyada ilk kongresi 2009'da yapıldı ve şuanda ABD'de psikoloji bölümleri bunu temel ders olarak okutmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. İncelediğimiz zaman içerisinde Mevlana'dan ve bizim Doğu tasavvufundan almışlar ve sistematize etmişler. Şuanda tekrar pozitif psikoloji adı altında bizim değerlerimizi bize pazarlıyorlar.” dedi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya Kongre ve Kültür merkezinde gerçekleşen “İnanç Psikolojisi ve Bilim” Konferansında konuştu.

Önder İmam Hatipliler Derneği ve Malatya İl Milli  Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Konferansa Milli Eğitim Müd. Yrd. Hüseyin Söylemez  Şube Müdürleri Fatih Erdim, Sadun Kılınç , Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi Milli Eğitim Müd. Recep Bulut, MEM -ARGE Değerler Eğitimi İl Koordinatörü Mine İpek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ile çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.

Konferansta Prof. Dr. Tarhan şunları dile getirdi: “ Osmanlı Neden Endüstri Devrimini kaçırdı? 18. Yüzyılda Medreselerden Mantık, Matematik, Astronomi, Felsefe dersleri kaldırıldı. İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, İkinci Aristo denilen Farabi eğitimden çıkarıldı. İlmiye sınıfı Mısır kaynaklı selefi ulema ve süper güç olmanın verdiği narsistik körlükle,  Ortaçağ da Avrupa eleştirisel düşünce okuluna başlatmışken, Vakıf korumasındaki Medrese eğitiminde eleştirisel düşünceden vazgeçerek korumacı davrandı. Düşüncenin ilerlemesini durdurdu. Zamanın ruhuna göre “İslam” teslim ama nasıl bir teslim?”

“Gerçeğe ulaşmak için 4 yol izlenir”

Tarhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gerçeğe ulaşmak için 4 yol bulunmakta. Deney gözlem, akıl yürütme sezgiler, inançlar, Allah tasavvuru. Zihin teorisi yetisi insanda var, Akıl yürütme olarak, başkalarının zihni durumları ve düşünceleri hakkında tahminler yapabilme. Kendimiz dışındaki bireylerin zihni hakkında kendimizle ilinti kurup kuram oluşturabilme,  düşünce hakkında düşünme yeteneğini içerir. “ Varoluş Hipotezleri; Tesadüfi Varoluş Hipotezi, Evrenin Otonomisi Hipotezi, Kuralların Hakimiyeti Hipotezi, Tasarımsal Varoluş  (Tanrı) Hipotezi. Çok Tanrılı Dinler vardı, Tek Tanrılı Dinlere evrildi, şimdi tanrıya ihtiyaç kalmadı, tesadüfî varoluş-yaşam mücadelesi-doğal ayıklanma-güçlünün ayakta kalması. Olasılık hesapları ne diyor? Kiplik Mantığına göre. Mümkün, muhtemel ve vaki evren hesaplarına göre DNA ya baktığımızda bunu ancak bütün evreni bilen yapabilir. Tıpkı ışığa baktığımızda bunun güneşten gelmesini çıkarmak gibi. Bilinçli düzenleyici zorunludur. Çünkü olasılık hesaplarına göre imkânsızdır. Hem mükemmel, hem estetik, hem çabuk hem de ucuz aynı anda var olması dedüksiyon yasasına zıddır yani imkânsızdır. Işığın güneşine varlığına kanıt olması gibi. Evrenin otonomisi mümkün mü? Entropi yasası dış düzenleyicinin zaruri olması gerektiğini gösteriyor. Karbon, oksijen, hidrojen ve azot gibi inorganik maddelerde bilinç yok. Bilinç taşımayan canlıların bilinci bir nesne oluşturması taş ve toprağın kendiliğinde saray haline gelmesi kadar muhakeme dışıdır. İndüksiyon yasasına aykırıdır. Bir taburun oluşması, toplanması, yönetilmesi için insanoğlu taburun yarısı kadar görevli çalıştırıyor.  Yaratıcının ortağı olamayacağı; bir takımda aynı anda iki kaptan bir köyde aynı anda iki muhtar olması hikmetin, iradenin, gücün, ilmin mutlak olmadığını, sınırların olduğunu gösterir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Aile şirketleri ancak dış danışmanlıkla bunu çözmeye çalışmaları gibi. Exclusion (Hulfi hıyas) yasasına aykırı. İspat edilecek bir şeyin karşıt halinin yanlışlığını göstererek ispatlar teorik fiziğin buluşu kuantum dinamiği’ ne göre her maddenin dalga özelliği var. Önce proje sonra eser.

1- İnsan bilinçli gözlemci
2- Evrende her şey hem var hem yok
3- Gözlemlerken var gözlemlemezken yok. Her şey dijital formata çevrilebilir. Beyinde karar vermeden önce elektrik sinyali başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya'da iki farklı konferansta eğitimcilere seslendi! 2

 “Pozitif Psikoloji Mevlana’nın Öğretilerini İçinde Barındırıyor”

Tarhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pozitif psikolojide değerler ayrılıyor. Pozitif psikoloji dünyada ilk kongresi 2009'da yapıldı. Şuanda ABD'de psikoloji bölümleri bunu temel ders olarak okutmaya başladı. Düşünün bu kadar hızla ortaya çıktı. Okutulmaya başlandı. Pozitif psikolojiyi incelediğimiz zaman içerisinde Mevla'dan almışlar bizim doğu tasavvuftan almışlar. Doğu kültüründen almışlar ve geliştirmişler. Sistematize etmişler. Bize tekrar pozitif psikoloji adı altında bizim değerlerimizi bize pazarlıyorlar şuanda.”

“Günümüzde Birçok Dindarlık Çeşidi Var”

Tarhan: “Dindarlık Tasavvurumuz; İman, kalpte başlayıp sadece orada kalan bir şey midir?  Din hayatın içinde alanlardan bir alan mıdır, yoksa inanç ve din hayatın tamamını kuşatır mı? Takva 5 şart 6 rükün ve ibadete indirgenir mi? Günümüzde olan dindarlık çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Kapitalist dindarlık profili; namazını kıldığı halde rahatça yalan söyleyebilir, sadaka verdiği halde zekât vermez, yemeği sağ eli yediği halde haram da yer,  oruç tuttuğu halde sözünü tutmaz, camiye gittiği halde rüşvet ve kul hakkını önemsemez.
Gardırop dindarlığı profili; kılık kıyafette,  şekilsel olarak dini bütün dediğimiz bir kimse: Evde eşine eziyet ediyorsa veya kocasının her tarafta aleyhinde konuşuyorsa, başkalarına, eşine, çocuklarına merhametsiz davranıyorsa, dedikodu ve gıybetten rahatsız olmuyorsa, yalan, haram, kul hakkı olduğunda ‘dünyevi ayrı uhrevi ayrı’  diyorsa gardırap dindarlığı profilini ortaya çıkarıyor.
Gafil dindarlık profili; iyi niyetlidir ama beyaz yalan söyler, Allah’tan çok dünyayı sevdiğinin farkında değildir, gizli putlarının para, mal, mülk, şöhret, evlat, meslek, sebepler olduğunun farkında değildir,  kalbinin kime bağlı olduğunu göremez, hayatını ilahi hedefe uygun yaşamaz.

6 manevi hastalık; ümitsizlik, çeşit çeşit narsizim, savaşçıl akıl, cemaatçilik, mesiyanik kültür, yalanın normalleşmesi.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya'da iki farklı konferansta eğitimcilere seslendi! 3

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya'da iki farklı konferansta eğitimcilere seslendi! 4“Üç Tür Adalet Vardır”

Tarhan: “Üç tür adalet vardır 1-Yargı adaleti, 2-Sosyal adalet (insanların imkân ve fırsatlarda eşit olması), 3-Ahlaki adalettir (insanın kendisine karşı ahlaken doğru davranıldığını hissetmesi).
Nasıl ki iyi bir çocuk yetiştirmek onun kurallara uymasını sağlamakla mümkünse, Yaratıcının sonsuz merhametini beklemek de onun adil yasalarına uymakla mümkün olur. İnsan, bu ikisi arasındaki dengeyi sağlayabilirse sevgi ve disiplin, adalet ve merhamet arasındaki dengeyi de sağlamış olur.

Narsisistik kişilik ölçeği “benlik hastalığı”; İnsanları etkilemek için doğal bir yeteneğe sahibim. Alçakgönüllü ya da sıradan biri değilim. Neredeyse her şeyi cesaret ile yaparım. İyi olduğumu insanların bana söylediklerinden biliyorum. Eğer kuralları ben koysaydım dünya daha iyi bir yer olurdu. Genel olarak umarsızca konuşurum. Dikkat odağında olmaktan hoşlanırım. Başlı başına bir başarı örneği olacağım. Bence ben özel bir insanım. Kendimi iyi bir lider olarak görüyorum. İddialı biriyim. Diğer insanlar üstünde otoritem olsun isterdim. İnsanları yönlendirmek benim için kolaydır. Saygıyı görme konusunda ısrarcı davranırım. Vücudumu sergilemek hoşuma gider. İnsanları kitap gibi okuyabilirim. Karar alma konusunda her koşulda sorumluluk almayı severim, yetkin olmam gerekmez. Dünyanın gözünde büyük biri olmak isterim. Vücuduma bakmak hoşuma gider. Fırsatını bulduğumda hava atmayı uygun bulurum. Her zaman ne yaptığımı bilirim. Hiçbir şey için işlerin yapılmasında insanlara bağlı kalmam. Herkes benim anlattığım hikâyelerden hoşlanır. Diğer insanlardan bana özel bir muamele göstermelerini beklerim Hak ettiğim her şeyi alana kadar asla tatmin olamam. İltifat edilmesinden hoşlanırım. Güçlü olmak tek başına ilgimi çekmez. Yeni heves ve modalara başlamaktan hoşlanırım. Aynada kendime bakmaktan hoşlanırım. Dikkat odağı olmaktan gerçekten hoşlanırım. Hayatımı nasıl istersem öyle yaşarım. İnsanlar her zaman otoritemi görmelilerdir. Lider olmayı tercih ederim. Bir gün harika bir insan olacağım. Kime istersem herhangi bir konuda istediğime inandırabilirim. Ben lider olarak doğmuşum. Bir gün birilerinin benim biyografimi yazmasını umuyorum. Bir topluluğa girdiğimde insanlar beni fark etmezse rahatsız olurum. Diğer insanlardan daha yetenekliyim. Sıra dışı bir insanım.” şeklinde konuştu.

Tarhan ilk programın sonunda katılımcılara kitaplarını da imzaladı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Malatya'da iki farklı konferansta eğitimcilere seslendi! 5 

"Egosu, çıkarı için yaşayan bir gençlik var"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan daha sonra Malatya ilinde görev yapan rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Gençleri Nasıl Anlamalıyız?" konferansında eğitimcilerle buluştu.

Battal Gazi Halk Eğitim Merkezindeki programa eğitimcilerin ilgisi yoğun oldu.

Ergenlik ve üniversitelilik üzerine eğitimcilere önemli paylaşımlarda bulunan Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlere, ergenlere verilecek en büyük hediye onlara değer vermektedir. Bugünün gençleri adam yerine konulmamaktan şikayetçi. Bunu gözlemliyoruz. Kuşaklar arası çatışma tarihinde ilk kez bu kadar yoğun yaşanıyor. Bilgi çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Gençlerimizi popüler kültürün tuzağından kurtarmamız gerekiyor. Popüler kültür tek tip insan yetiştiriyor. Bu insanlar ise zevkçi, bencil, egoist, yalnız ve sonunda mutsuz oluyorlar. Gençlerimiz zevki idealize ediyor bugün. Para, şöhret, araba, ev hayali kuruyor. Ego ideallerini bunlar oluşturuyor. Egosu, çıkarı için yaşayan bir gençlik var. Bu büyük risk!"

 
 
 

Okunma : 5548

ÜHA

 

İlgili

Haberler

Foto Galeri