TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, katılımcılara İtfaiyecilerde "Stres Altında Beynin Tepkileri" konulu konferans verdi. Tarhan, “Zihinsel yavaşlığı olan kişiler itfaiyeci olamaz” dedi.

Açılış ve protokol konuşmaları yapıldı

İstanbul Hilton Otel’de düzenlenen sempozyum, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Meslek Hastalıkları Sempozyumunun açılış ve protokol konuşmaları yapıldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir”

“Meslek hastalıkları ülkemizin kanayan yarasıdır”

Meslek Hastalıkları Sempozyumunun ilk açılış ve protokol konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan yaptı. Uçan, Türkiye’deki meslek hastalığı oranına değinerek “Meslek hastalıkları ülkemizin kanayan yarasıdır” dedi. Uçan, meslek hastalıklarının oluşumundaki etkenleri sıralayarak çok tehlikeli sınıfta yer alan itfaiye çalışanlarının da meslek hastalıklarına maruz kaldığını belirtti.

Sempozyumun ikinci açılış ve protokol konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Vekili Ahmet Kazan gerçekleştirdi. Kazan, Türkiye Belediyeler Birliğinin yapısı ve düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi verdi.  

Meslek Hastalıkları Sempozyumunun üçüncü açılış ve protokol konuşmasını Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka yaptı. Prof. Dr. Zelka, günümüzde çalışanların çalışma hayatında fiziki ve yapısal tehlikelere maruz kaldığını belirterek bu tehlike ve risklerin giderilebilmesi için eğitim çalışmalarının önem arz ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 2

“Travmanın ilacı koşulsuz sevgidir”

Meslek Hastalıkları Sempozyumunun birinci oturumunda itfaiyecilerde travma sonrası stres bozukluğu, panik atak ve anksiyete bozukluğu konuşuldu. Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Zelka üstlendi. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş itfaiyecilerde travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili bilgi verdi. Akcanbaş, “Travmanın ilacı koşulsuz sevgidir” dedi.  

“Risklerin minimalize edilmesi için sosyal eğitim verilmeli”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. Orhan Doğan, itfaiyeciliğin yoğun iş temposuna sahip yüksek riskli ve önemli bir meslek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Doğan, risklerin minimalize edilmesi için sosyal eğitimin verilmesi gerektiğini kaydetti.  Prof. Dr. Doğan, panik atak ve anksiyete bozukluğu ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Kaygı bozukluğu hakkında bilgi verdi

Meslek Hastalıkları Sempozyumunda birinci oturumun son konuşmasını Uzm. Psikolog Yasemin Ozan yaptı. Ozan, travma sonrası stres bozukluğunu ve klinik stres bozukluğunu içine alan kaygı bozukluğu hakkında bilgi verdi. Ozan, kaygı ve korku arasındaki farka değindi.

Birinci oturumun sonunda konuşmacılar merak edilen soruları yanıtladı.

Oturum Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun’un konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etmesi ile sona erdi.

“Depresyon duygu durum bozukluğudur”

İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenlerinin konuşulduğu Meslek Hastalıkları Sempozyumunun ikinci oturumunda itfaiyecilerde depresyon ve tükenmişlik sendromu konuşuldu. İkinci oturumun başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan gerçekleştirdi. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Murat Otoğlu, depresyon ile ilgili bilgi verdi. Otoğlu, “Depresyon duygu durum bozukluğudur” dedi.

“Tükenmişlik sendromu hastalık değildir”

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş, tükenmişlik sendromu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akcanbaş, tükenmişlik sendromunun hastalık olmadığını belirtti. “Tükenmişlik sendromu, iş yerindeki motivasyonu zaman içinde yok eden bir stres grubudur, hastalık değildir” dedi.

İkinci oturumun sonunda konuşmacılar merak edilen soruları yanıtladı. Oturum Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan’ın konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etmesi ile sona erdi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 3

“Kişilerarası ilişkileri düzeltmeden mutlu olamayız”

Meslek Hastalıkları Sempozyumunun üçüncü oturumunda itfaiyecilerde iyilik hali ve psikolojik sağlamlık, mobbing konuları konuşuldu. Üçüncü oturumun başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur üstlendi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tayfun Doğan, iyilik hali ve psikolojik sağlamlık kapsamında pozitif psikoloji ile ilgili bilgi verdi. İyimserlik ve mutluluk kavramlarına değinen Doç. Dr. Doğan, “Kişilerarası ilişkileri düzeltmeden mutlu olamayız” dedi.
Uzm. Psikolog Yasemin Ozan iş yerinde uygulanan mobbing örneklerine yer vererek, mobbing ile mücadele etme yöntemlerine değindi.   

Üçüncü oturumun sonunda konuşmacılar merak edilen soruları yanıtladı.
Oturum Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı’nın konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etmesi ile sona erdi.

İtfaiyecilerin sahada yaşadığı tecrübeler paylaşıldı

Sempozyumunun dördüncü oturumunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Bülent Tosun sahada yaşanmış tecrübelerini paylaştı. Oturumun başkanlığını Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğr. Üyesi Abdurrahman İnce yaptı.

Dördüncü oturumun sonunda Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hamza Burak Eryiğit konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etti.


“Psikososyal risk etkenleri modern yaşantının içinde yer alan herkes de görülmektedir”

İtfaiyecilik Mesleğinde Psikososyal Risk Etkenlerinin konuşulduğu Meslek Hastalıkları Sempozyumunun kapanış konferansını Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Tarhan, katılımcılara ‘İtfaiyecilerde Stres Altında Beynin Tepkileri’ ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, psikososyal risk etkenlerinin sadece itfaiyecilerde değil modern yaşantının içinde yer alan herkes de görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 4

“Zihinsel yavaşlığı olan kişiler itfaiyeci olamaz”

Prof. Dr. Tarhan, itfaiyecilik mesleğinin dikkat isteyen bir iş olduğunu söyleyerek itfaiyeciliği hastanelerde ki acil servislere, askeri birliklere benzetti. Acil servis çalışanları, askeri birlik çalışanları ve itfaiyecilerde olması gereken 3 temel özelliğe değinen Prof. Dr. Tarhan, buralarda çalışan kişilerin kriz yönetimi, risk analizi yapabilmeleri ayrıca hızlı karar verebilmeleri gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Tarhan “Zihinsel yavaşlığı olan kişiler itfaiyeci olamaz” dedi.

“Yangın tehlikesi ile ilgili simülasyonlar yapılmalı”

Prof. Dr. Tarhan, itfaiyecilik mesleğinde kişilere verilen eğitimde otomatik tepkiler oluşturmak yerine itfaiyeciye otomatik tepkiyi verdirebilecek ustalığı kazandırmanın önemine değindi. Prof. Dr. Tarhan, otomatik tepkinin kazandırılabilmesi için yangın tehlikesi ile ilgili simülasyonların yapılması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Tarhan “Bu kişiler deneme yanılma yöntemi ile kriz yönetiminde de başarılı olurlar” dedi.  
Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 5

“Kişi kriz yönetimini başarabilirse stresi de yönetebilir”

Kişinin kendi kendinin lideri olması halinde krizi yönetebileceğini söyleyen Prof. Dr. Tarhan, kriz yönetiminde dikkati ve zamanı yönetebilmenin önemini vurguladı. Tarhan “ Zamanı yönetebilmek için kişi önem sırasını bilmeli, dikkati yönetebilmek içinde öncelik sırasını bilmesi gerek” dedi. Prof. Dr. Tarhan, kişinin kriz yönetimini başarabilmesi halinde stresi de yönetebileceğini belirtti.

“İtfaiyecilik de askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 

Prof. Dr. Tarhan, itfaiyecilik mesleğinin askerde cephede nöbet tutanlardan, acil servislerde çalışanlardan bir farkı olmadığını belirtti. Prof. Dr. Tarhan, “İtfaiyecilerin riski göze alıp ateşin içine dalmaktadır bu nedenle itfaiyecilik de askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir devletin bu mesleği de kutsal görüp sahip çıkması gerek.” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan konferansın ardından merak edilen soruları yanıtlandı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 6

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a Doç. Dr. Alparslan Hamdi Kuzucuoğlu tarafından çiçek taktim edildi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 7

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdür Yardımcısı Nurullah Yücel tarafından çiçek taktim edildi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan : “İtfaiyecilik, askerlik, doktorluk gibi kutsal bir meslektir” 8

Sempozyum toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 

Okunma : 3535

ÜHA

 

İlgili

18 Haziran 2019
"Psikiyatrist" içerisinde
17 Mart 2022
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri