TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

İNANÇ PSİKOLOJİSİ Nİ YAZDI

UĞUR İLYAS CANBOLAT


Bilim ve dinin sınırları, bilim, din ve inanç sistemleri, inanç geni tartışmaları, bilinç ve inanç bağlantıları, dini ritüllerin anlamları, ruh, bilinç, inanç, beyin, akıl, duygu ve ruh arasındaki bağlantılar konusunda yeni ve bilimsel açılımlar...


Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan yeni kitabı Ruh, Beyin ve Akıl Üçgeninde İnsanoğlu İNANÇ PSİKOLOJİSİ için "Üç yıldır fiilen, ancak otuz yıldır önemsediğim ve yorumladığım konuları ihtiva ediyor. Bu kitap dürüst ve bilimsel şüphecilikle, gerçeği aramanın serüveni" diyor.Din ve psikoloji üzerine yazılmış pek çok eser olmasına rağmen, inanç ve psikoloji konusu bugüne kadar göz ardı edilmiş meselelerden biriydi. Dinin sağlam inanca dayanabilen psikolojik yorumu ile diyalektik nedenselliğe isnat edilmeyen bir dinin psikolojik yorumu aynı etki gücüne sahip olmayacaktır.Eski çağlarda din ile ilgili sorular daha çok bilgi eksikliğine dayanırken günümüzde din ihtiyacı gelişmişlik düzeyine bağla olarak daha fazla ön plana çıktı. Modern dünya, aklı ve bilimi yegane değerler sayıp kutsarken; inanç konusunu bilim ile birlikte anmaktan, iki olguyu aynı çizgide buluşturmaktan adeta kaçındı.İşte bu nokta psikiyatrik açılımlarla ülkemizde dikkat çeken psikiyatri uzmanı Prof. Tarhan İNANÇ PSİKOLOJİSİ kitabıyla bu alanda gündeme getirilen pek meseleyi tartışıyor. İnsanca yaşamak, kendini inşa etmek isteyen, sorularını önemseyerek açık yüreklilik ve cesaretle peşine düşenlerin aradığı cevapları ihtiva eden bu kitap önemli bir ihtiyaca cevap verecek nitelikte.Kitabıyla ilgili görüşünü aldığımız Prof. Tarhan; " Sorgulanmayan, bilimsel yöntemlerle test edilmeyen, üzerine çalışma yapılmamış, akıl yürütme yöntemleri ile incelenmeyen hiçbir inanç sağlam değildir" diyor.Prof. Dr. Nevzat Tarhan bu kitapta inanç konusuna akıl ve eleştirinin ön planda olduğu, dinler ve mezhepler üstü bir tutumla ve bilimsel bir yöntemle yaklaşıyor. Bunun ötesinde, sağlam inancın ve onun oluşturduğu dini geleneğin ruh sağlığı için gerekliliğini vurguluyor. İnanç Psikolojisi, "Dinin kuralları vardır, inanca dayanır. Bilim, doğası gereği bütün kural ve inançları reddeder. O halde bilim ve din asla birlikte düşünülemez" diyenlerin ezberlerini bozacak nitelikte bir kitap…Nevzat Tarhan'a göre akıl insana tapınmaya değer bir Yaratıcının olması gerektiğini, DNA'nın da insanın kader programını gösteriyor. Tarhan deney ve gözlem yeterli olmadığında akıl yürütme, kıl yürütme yeterli olmadığında sezgisel düşünce, sezgisel düşünce yeterli olmadığında dinsel düşünce, insanın anlam arayışına ve gerçeği bulma çabasına yöntem olarak yeterli olduğuna önemle vurgu yapıyor.Psikiyatristlerin dine bakışı, elektriksel ateşlemenin mistik uzantıları, beynin ruhani yanı, psikon beyni, önsezinin açıklaması ve otomatik önyargılar gibi çok önemli başlıklarla dikkat çeken açılımlar yapan Prof. Tarhan, kitabın girişinde 'Frekans-osilasyon evren modeli' ile yayılan enerjinin yolculuğunu gösteren önemli bir elektromanyetik spektrum şemasına yer vermiş. Burada bilinçli bellekler, düşünce-duygu, kuantum dinamiği, ses ve sonik enerji ve dalga boyları çok dikkat çekici…"Dinler, bilimsel bir akılcılık içermelidir. İnsanlık tarihi boyunca, nerede bir topluluk varsa, orada din olmuştur. Bir toplum ayakta kalmak istiyorsa bu, din kurumunun oluşumuna bağlıdır. Ancak şu anda dinler tek başlarına, insanın din ihtiyacına cevap verememektedirler. Ayrıca bilimin elde ettiği güç, din ihtiyacının doğru şekilde değerlendirilmesiyle mümkündür. Dinin de bireysel mutluluğu ve toplumsal barışı isabetli bir şekilde sağlayabilmesi için, yöntem olarak bilimi kullanmaya ihtiyacı vardır" görüşünde olan Tarhan, İNANÇ PSİKOLOJİSİ kitabında bir metafor olarak evren laboratuarı, Tanrı neden dünyayı yarattı, miraç, keramet ve evren, inanç geni tartışmalarına yer veriyor. Tanrıyı DNA'da görmek mümkün mü sorusuna cevap arıyor Tarhan bu kitabında. Neden Tanrıya inanıyoruz sorusunu irdeleyen yazar, Tanrı'yı arama geni, plasobe etkisi, beyin araştırmalarının getirdiği cevaplar, zihin okuma teorileri, sinestezi, gen varyantları, korku, takıntı ve kötülük genleri başlıkları altında dile getirdiği görüşlerle okuyucusunu epeyce şaşırtacağa benziyor.Nevzat Tarhan bilim ve dinin sınırları konusuna özel bir ölüm ayırmış. Bu bölümde kuantum elektrodinamiği, kuantum fiziği ışığında insanı anlamak, beynin işleyişi, psikon ruh olabilir mi, Tanrı yanılgısı tartışmaları ve sığ aydınlanmacılık, Allah ve ışınsal varlıklar, Freud'un dine bakışı, din bir takıntı mıdır, batılı düşünürlerin şer sorunsalına bakışı, sınav diyalektiği başlıkları ile önemli konuları tartışıyor. Pek çok ezberi bozacak olan kitapta Nevzat Tarhan, bir başka bölümde bilim, din ve inanç sistemlerine ayırmış. Bu bölümde beynin evrenle bağlantısı, bilim ne zaman dinin alanına müdahale eder, pozitif bilim pragmatiktir, kanıta dayalı din, davranışların oluşum süreci, psikoloji biliminin gelişmesi, inanç, ibadet ve dua, tarla metaforu, dua ve ibadetin psikolojik faydaları, sisteme entegrasyon diyalektiği konularında günümüze kadar söylenmemiş önemli açılımlar getirmiş.Hem ilahiyat alanında çalışanların hem de bilim insanlarının çok şey bulacağı İNANÇ PSİKOLOJİSİ kitabı yeni tartışmalara da kapı aralayacak gibi görünüyor. Kanıta dayalı din konusunda önemli açılımlar sunan Tarhan bu kitabıyla okuyucusuna bildiklerini test etme fırsatını da veriyor. Okuyucusunu önyargısız bir tartışma alanına davet eden Prof. Tarhan kitapta bilinç konusuna da önemli bir yer ayırmış. Burada bilincin manevi boyutu, bilinç gelişir mi, bilincin evrenle bağlantısı, beyin bilinç ilişkisi, madde zaman ilişkisi, bilincin zaman ve mekanla ilişkisi, akıl,duygu ve ruh arasındaki bağlantı, akıl, duygu ve ruh gerçekliği, anlamsızlık hastalığı, akıl mantık ve bilinç, akıl ve irade konularına açıklamalar getiriyor.Birinci bölümünde İnancın epistemolojisi, deneyüstü gerçeklik, kutsala inanma, semavi idealar, seküler hümanizm ve semavi öğreti farkı, tapınmaya değer olmak, insandaki gerçeklik algısı, ontolojik imajinasyon, duygusal yargılama ile yaratıcının varlığını hissetme, inanca iman sendromu, evrim neyi açıklar, Tanrı hipotezi gibi başlıklarla giriş yapan Tarhan, din ile bilim ilişkisinin sağlam bir temele oturması sorgulanmaya bağlıdır görüşünü dile getiriyor. Din ve pozitif bilimin birbirlerinin alanlarına saygı göstererek işbirliği yapabileceklerini dile getiren Prof. Tarhan, bilimin anlayışı yoğurduğunu, dinin ise anlamlar sunduğunu düşündüğünü belirtiyor.Daha önce Mutluluk Psikolojisi, Kendisiyle Barışık Olmak, Kadın Psikolojisi, Evlilik Psikolojisi, Makul Çözüm, Duyguların Dili, Hayata Dair ve Psikolojik Savaş gibi kitaplara imza atan Prof. Dr. Nevzat Tarhan son kitabıyla önemli bir konuya dikkatleri çekiyor ve bilimsel verilerle düşünmeye çağırıyor.Timaş Yayınları tarafından yayınlanan İNANÇ PSİKOLOJİSİ kitabında Prof Dr. Nevzat Tarhan, "inanç" konusuna bilimsel bir yöntemle yaklaşıyor. Bunun ötesinde, sağlam inancın ve onun oluşturduğu dinî geleneğin ruh sağlığı için gerekliliğini vurguluyor.Dünyanın yaradılış gayesi nedir? İnancın psikolojik sağlığa etkileri nelerdir? Kanıta dayalı din nasıl olur? İnsan kendini hem özgür, hem de yaratıcının varlığına teslim olmuş hissedebilir mi? Din bir takıntı mıdır? Ruh nasıl bir programdır? Bilim ne zaman dinin alanına müdahale eder? Dua ve ibadetin psikolojik ve fizyolojik faydaları nelerdir? Gibi pek çok konuda okuyucuya çok doyurucu ve değerli veriler sunuyor.

Okunma : 5319

 

İlgili

05 Kasım 2011
"Kişisel Haberler" içerisinde
19 Mart 2019
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri