TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Avrupa Staj Konsorsiyumu 3. Üst yönetim Toplantısını Üsküdar’da yaptı.

Avrupa Staj Konsorsiyumu 3. Üst yönetim Toplantısını Üsküdar’da yaptı.Üsküdar Üniversitesinin de dâhil olduğu Avrupa Staj Konsorsiyumu 3’Üncü Üst Yönetim Toplantısını Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın da katıldığı Avrupa Staj Konsorsiyumu 3’üncü Üst Yönetim Toplantısı’nda Tarhan, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Merkez Yekleşke Senato Salonunda yapılan toplantıya Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Örnektekin, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güzel, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sondan Durukanoğlu Feyiz, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türk Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Sinemis Candemir, İstanbul Şehir Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Tufan Buzkıran ve Avrupa Staj Konsorsiyumu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yurt dışında staj imkânı sunarak, ihtiyaç duyulan iş gücü profiline uygun nitelikli mezunlar yetiştirmek amacıyla oluşturulan konsorsiyumun kökleşmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversite, STK ve sanayi işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Konsorsiyum çalışmalarının bundan sonraki süreçte çok daha verimli hale geleceğini sözlerine ekleyen Tarhan, farklı disiplinlerin bir arada çalışmasının kolay olmadığını ancak konsorsiyumun bunu başardığını kaydetti.

Toplantıda Konsorsiyumun hedeflerini gerçekleştirme yolundaki ilerleyişi ve süreç boyunca karşılaşılan zorluklarla çözümleri konuşulurken, gençlerin, farklı perspektif ve bakış açılarını yurt dışı tecrübeleri ile nasıl daha kolay kazanabilecekleri ele alındı.Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun 3 yıllık çalışma deneyimi, kurumsallaşma süreci, öğrencilerin genel profilleri ve staj hareketlilikleri, yurtdışı partnerleri, öğrencilerin staj deneyimleri ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu iş gücü profilinin nasıl oluşturulduğu hakkında Avrupa Staj Konsorsiyumu Yönetim Kurulu Üyesi olan İstanbul Sanayi Odası Eğitim ve Gelişim Şube Yöneticisi Hakan Çoban ve Sabancı Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme Müdürü Şule Yalçın sunum gerçekleştirmiştir.Avrupa Staj Konsorsiyumu 3. Üst yönetim Toplantısını Üsküdar’da yaptı. 2
Bu paylaşım sonucunda Konsorsiyum çalışmalarının ve Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun kökleşmeye başladığı, Üniversite, STK ve Sanayi işbirliğinin büyüdüğü ve geleceğe ışık tutacağının altı çizildi. Konsorsiyumun hedeflerini gerçekleştirme yolunda Üst Yönetimi’nde desteği alınarak farklı perspektiflere açılacağı, kapsamını genişleteceği ve gençlerin daha fazla destekleneceği hususunda görüşler bildirilmiştir. Geleceği daha aydın, ayakları yere basan ve kendini ifade eden bir neslin yetiştirilmesi yolunda, Konsorsiyumun emin adımlarla ilerleyeceği belirtilmiştir.

Avrupa Staj Konsorsiyumu 3. Üst yönetim Toplantısını Üsküdar’da yaptı. 3ERASMUS STAJ KONSORSİYUMU NEDİR?

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan, ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi” kapsamında, 8 ortak kurum (Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı – AFS) tarafından oluşturulmuştur.

Erasmus Staj Konsorsiyumları ile yükseköğretim kurumlarının 2004-2013 yılları arasında edinmiş oldukları hareketlilik tecrübeleri ve sektörün istihdam profilinin bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Staj Hareketliliğinde sanayi-üniversite-STK ve meslek temsilcilerinin karşılıklı tecrübe paylaşımı ile geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası iletişim ağı kurmaları planlanmaktadır.

HEDEFLER
Avrupa Staj Konsorsiyumu, temel olarak  üniversite öğrencilerinin staj hareketliliklerini ve üniversitelerin akademik/idari personelinin hareketliliklerini destekleyecektir.
Vizyon 2023 ve Avrupa 2020 ortak hedefleri çerçevesinde, nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamak Konsorsiyumun nihai hedefidir.
Konsorsiyumun hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
Yükseköğretim kurumlarının içinde olduğu ve fayda sağlayacak uluslararası staj ağı kurmak,
Mesleki kuruluşlar ile yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkilere hızlı çalışan ve sektörel beklentileri karşılayacak işlevsel bir yapı kazandırmak,
Avrupa’da faaliyet gösteren benzer Konsorsiyumlarla iletişim kurarak, işbirliği çerçevesinde iyi uygulama örneklerinin ve tecrübelerin Konsorsiyumlar arasında aktarılmasını sağlamak ve böylelikle üniversite-sanayi işbirliklerini uluslararası düzlemde güçlendirmek.Avrupa Staj Konsorsiyumu 3. Üst yönetim Toplantısını Üsküdar’da yaptı. 4
Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış mezunları iş piyasasına kazandırmak,
Konsorsiyumun oluşturmuş olduğu iş birliği ve deneyim potansiyeli sayesinde yükseköğretim kurumları arasında sinerjinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
Yükseköğretim kurumlarının staj hareketliliği kapsamında sanayi ile kurmuş oldukları işbirliklerini pratik ve işlevsel bir çerçeveye oturtarak, bu işbirliğinin neticesinde ortaya çıkacak olan tecrübenin gerektiğinde müfredatların güncellenmesi ve(ya) yeni müfredatlar geliştirilmesi yolu ile üniversitelere aktarmak,

KONSORSİYUM ÇERÇEVESİNDE HEDEFLENEN ÇIKTILAR:
Öğrencilere, stajda kazandıkları tecrübeler ışığında kendini geliştirme yöntemlerini belirleyerek iş seçimi yapabilme ve kariyerlerini yönetebilme becerisi kazandırarak, kendi kariyerlerini inşa etmede aktif davranma kültürü oluşturulması,
Staj hareketliliği ile ilgili istihdam profili oluşturulacak olan sektörlerde konsorsiyumun hedeflerine uygun farkındalığın oluşturulması,
Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanması, çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
Öncelikli olarak aktif öğrencilik döneminde iş deneyimi edinilmesi ve(ya) hemen mezun olur olmaz kariyer planlamasında staj imkânı ile doğru bir başlangıç imkânı sunulması,
Öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin desteklenmesi,
Dezavantajlı öğrencilere (engelliler, yetiştirme yurdunda büyüyen öğrenciler, ekonomik olanakları kısıtlı öğrenciler v.b.) pozitif ayrımcılık yapılarak, istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması,
Türkiye’de iyi bir uygulama örneği olarak, diğer kurumlar ile deneyim paylaşımı yoluyla daha fazla Konsorsiyum kurulmasına destek olunması öngörülmektedir.

Okunma : 4658

ÜHA

 

Haberler

Foto Galeri